Garážová a průmyslová sekční vrata SPEDOS a jejich ovládání

Společnost SPEDOS je jeden z nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů dveřních a vratových systémů v České a Slovenské republice. Mezi přední produkty vlastní výroby patří sekční vrata. 

Jejich nedílnou součástí jsou pohony, ať již garážové či průmyslové, díky kterým se ovládání vrat stává snadné, komfortní a v mnoha směrech efektivní.

Ovládání
Sekční vrata mohou být dodána buď s ovládáním manuálním, poloautomatickým nebo automatickým - pomocí pohonu. Pokud chceme dosáhnout plně automatizovaných procesů bez manuálního zásahu, je nutné vrata vedle pohonu dovybavit vhodnými impulzními prvky. Jako zdroj impulzů pro otevření/zavření vrat může sloužit např. dálkové ovládání, tlačítko, klíčový spínač, radar, indukční smyčka, tahový spínač, atd.. Naopak pro vrata, která jsou v průběhu roku spíše zavřená, stačí manuální ovládání pomocí řetězového převodu či lana. V případě výpadku elektrické energie jsou pohony vybaveny nouzovým odblokování, případně externím záložním zdrojem.

S výběrem typu ovládání úzce souvisí také bezpečnost vrat. U manuálního ovládání má obsluha vrat vždy dostačující přehled o případných překážkách v dráze pohybu vratového křídla a může kdykoliv případné kolizi zabránit. 90% dodávaných vrat je však kompletováno s elektrickým pohonem. Může nastat situace, kdy k pohybu vratového křídla dochází na základě různých zdrojů impulsů - od obsluhy, která nemá dostačující přehled o překážkách v dráze pohybu vrat. Pokud nejsou vrata vybavena požadovanými bezpečnostními prvky, může dojít k nárazu vratového křídla na překážku v jeho dráze pohybu. Je také důležité, zda budou vrata instalována ve veřejném či neveřejném prostoru a zda je bude obsluhovat školená nebo neškolená osoba. Pro vysoce exponovaná místa je nutné, aby vrata měla bezpečnostní jištění spodní hrany a externí optozávoru.  Je nutné znát náročnost provozu, četnost otevírání a všechny běžné i speciální požadavky a přizpůsobit jim charakter instalovaných vrat.

Proto se při výběru vrat nelze obejít bez odborné rady kvalifikovaného obchodníka.

Samotné pohony pro sekční vrata dělíme podle účelu použití na 2 základní skupiny.

Garážové pohony
Garážové, neboli tažné pohony, jsou vhodné pro vrata s nižší frekvencí užívání, nepřekračující 10-15 cyklů otevření/zavření denně. V 95% jsou dnes již standardním vybavením garážových vrat. Vzhledem k své konstrukci mohou být použity pouze pro nízké, či standardní kování (maximálně cca 370mm v překladu). Spedos nabízí elektrické pohony nové generace Comfort (německého výrobce MARANTEC). Jsou moderním a spolehlivým prostředkem pro automatizaci sekčních a výklopných garážových vrat. Jsou k dispozici celé řadě typů a variant.  Špičková výrobní technologie zaručuje spolehlivý provoz, pohodlnou obsluhu a vysokou míru bezpečnosti v souladu s požadavky evropských norem.

Průmyslové pohony
Průmyslové pohony, neboli hřídelové, nacházejí uplatnění zejména u průmyslových sekčních vrat. Jsou konstruovány pro vysokou frekvenci užívání a velkou zátěž. Můžeme jimi vybavit téměř jakákoli vrata bez ohledu na typ použitého kování.  K sekčním průmyslovým vratům nabízí SPEDOS vysoce výkonné a spolehlivé hřídelové průmyslové pohony značky GFA. Tyto průmyslové pohony jsou voleny podle náročnosti provozu a velikosti vratového křídla. Jejich montáž se provádí přímo na hřídel sekčních vrat, případně pomocí řetězového převodu, či přírubové konzoly. Jednotlivé průmyslové pohony sekčních vrat jsou standardně vybaveny nouzovým ovládáním, které se nachází na redukčním převodu elektromotoru. U průmyslových pohonů GFA jsou splněna všechna kritéria správného provozu dle produktové normy 13241-1.

Díky své 25 leté zkušenosti s výrobou, prodejem a servisem garážových a průmyslových sekčních vrat může SPEDOS nabídnout kvalitní a spolehlivé výrobky.

Více informací naleznete na www.spedos.cz.

Další články o Dům a garážová vrata