Automatické vjezdové brány aneb pohodlí nade vše!

Moderní domy vyžadují pokroková řešení na úrovni současného poznání a technických možností. Platí to i o přístupových systémech do domu či vjezdu do něj osobním automobilem. 

Za ideální je považován způsob, kdy řidič vozidla se až do domu dostane tzv. "suchou nohou", zde v garáži vystoupí, z kufru vozidla vezme odpolední nákup a otevřením jedněch dveří se ocitne v předsíni domu. 

Ptáte se, jak takového stavu dosáhnout? Je to velmi jednoduché! K automatickým garážovým vratům, o kterých jsme již hovořili, si musíte pořídit ještě automatickou vjezdovou bránu.

Typy vjezdových bran 
Podle typu dělíme automatické vjezdové brány na pojezdové - pohybující se po profilu osazeném na povrchu terénu, křídlové a samonosné. U novostaveb rodinných domů jsou nejčastěji preferovány automatické brány samonosné. Jejich výhodou je, že se pohybují cca 8cm nad úrovní terénu, což jim zajišťuje lepší funkčnost v případě čerstvě napadaného sněhu, námraz či nečistot zanesených do prostoru, v němž se brána pohybuje. Další výhodou samonosných vjezdových bran je, že se zasouvají za linii plotu a nezabírají tak žádné místo na komunikaci před domem. To umožňuje bezproblémové zaparkování vozidla před garáží a pohodlné zavření brány bez nutnosti vůz přeparkovávat. Konstrukce vjezdové brány je zhotovena z ocelových nebo pozinkovaných profilů. Tato konstrukce pak může nést různé typy výplní, ať již dřevěné, kovové, pozinkované či plastové. Výplně většinou vzhledově korespondují s výplněmi plotu či alespoň vstupní branky na pozemek domu. Konstrukce brány je osazena na sloupku ukotveném v základu sahajícím až do nezámrzné hloubky. Základ pro pojezdovou bránu je umístěn v těsné blízkosti plotu a komunikace vedoucí do domu. Na tento základ je osazen také motor pohánějící bránu a další vodící prvky udržující bránu ve správné poloze. Je zřejmé, že k motoru musí být vyveden i příslušný zdroj elektrického napájení a totéž platí i o infračervených čidlech umístěných na ostění plotu, která s pomocí dálkového ovládáni uvádí motor, a tím i bránu, do odsuvného pohybu. Vjezdová brána tedy funguje na podobném principu jako garážová vrata. Dálkové ovladače jsou dnes konstruovány tak, aby s pomocí jednoho ovladače bylo možné ovládat jak vjezdovou bránu, tak i garážová vrata. 

Obdobně jako je tomu i u jiných stavebních konstrukcí je vhodné i u vjezdové brány věnovat velkou pozornost přípravě návrhu brány, důslednému výběru všech komponentů, typu výplní, barevnému ztvárnění a jeho celkovému zakomponování do výtvarného řešení plotu. I vjezdová brána totiž, obdobně jako je tomu u ostatních prvků umístěných v exteriéru domu, výrazně promlouvá do jeho konečného pozitivního estetického vyznění.

Ivo Románek 

Další články o Dům a garážová vrata