Fasáda domu měsíce je decentní a zároveň dokáže ušetřit za vytápění

Říká se, že šaty dělají člověka. Jistě je na tom kus pravdy, a pokud bychom tento příměr vztáhli na vzhled domu, pak fasáda je tím, co nejvýrazněji ovlivňuje jeho pozitivní vzhled.

Pro svůj cihlový dům zvolil pan Vlastimil klasickou cihlu tloušťky 36,5 cm a pro dosažení maximálního tepelného odporu obvodového pláště se na něm rozhodl provést zateplenou fasádu na bázi polystyrénového izolantu tloušťky 16 cm. Tím dosáhl nadstandardního tepelného odporu R = 6,88 m2K/W a nízkoenergetického standardu.

Základním předpokladem úspěšné realizace zateplovacího systému je rovný, suchý a pevný podklad, což je samozřejmě u nově realizovaného zdiva samozřejmost. Před vlastní realizací zateplení je nutné odstranit veškeré prvky, které by mohly zateplení domu bránit. U hrubé stavby již například mohly být instalovány střešní svody, které je nutné sejmout a osadit s prodlouženými kotvami po instalaci zateplení.

Následně jsou nad úroveň soklu osazeny soklové lišty na tloušťku polystyrénu do vodorovné polohy. Pod úroveň soklu je vhodnější použití polystyrénu perimetr s uzavřenou nenasákavou povrchovou strukturou z důvodu zamezení pronikání zemní vlhkosti do zdiva.

Realizace zateplení pokračuje lepením polystyrenových desek na tmel, který je na ně rovnoměrně nanesen po obvodu a středu buď ve formě pásů či terčů. Izolant se lepí na vazbu ke stěně vždy od spoda nahoru. Polystyrénové desky se kotví ke stěně talířovými hmoždinkami v počtu minimálně 4 ks na 1m2. S pomocí hliníkových lišt s výztužnou armovací tkaninou se dále upraví veškerá nároží, ostění, podhledů a parapetů.

Takto připravenou plochu fasády přebrousíme do roviny a po přebroušení ji opatříme stěrkou, do které je vtlačena armovací tkanina. Přesah jednotlivých pásů armovací tkaniny by měl činit minimálně 10 cm.

Jakmile vrstva stěrky dokonale vyschne, aplikujeme na ni penetraci a osadíme zpět sejmuté prvky odvodňovacího systému či parapety.

Posledním krokem je provedení finální probarvené tenkovrstvé omítky. Ta je nanášena ocelovým hladítkem a musí být na shodné chemické bázi, jako penetrace.

V případě domu pana Vlastimila se jedná o probarvenou silikonovou tenkovrstvou omítku. Výhodou této omítky je její velká odolnost proti znečištění či pronikání vlhkosti a její dlouhodobě pěkný vzhled.

Konečně jak můžete posoudit sami, původní estetický záměr architekta, kdy kombinuje krásu černé střechy z pálené tašky Tondach Románská 12 a starorůžové zateplené fasády s prvky béžových odstínů neztrácí ani po letech nic na svém pozitivním vyznění.

Ivo Románek

Další články o domu měsíce března