Zateplená fasáda z cihelných pásků je úsporná a bezúdržbová

Musí být úsporné. To je jeden ze základních požadavků na rodinné domy dneška. Není divu. Vždyť kontinuální růst cen energií můžeme sledovat téměř každý rok ve vyúčtováních, které nám zasílají distribuční společnosti. 

Stavebníci rodinných domů nyní proto hledají takové konstrukční systémy, které dokáží výraznou měrou snížit náklady na provoz domácnosti. Docílit výrazných úspor za vytápění je samozřejmě možné. Při návrhu domu je však nutné dodržet celou řadu zásad. K nim patří například správná volba konstrukčního systému, okenních rámů a jejich zasklení, správná a dostatečná izolace střechy a optimální volba i regulace topného systému.

Esteticky zajímavým a přitom praktickým řešením je realizace zateplené fasády, jejíž konečnou povrchovou úpravu tvoří cihelné obkladové pásky.

Pro tento způsob provedení fasády se rozhodl i pan Jiří. Základem obvodového pláště rodinného domu jsou cihly Pórotherm tloušťky 36,5 cm. K docílení zvýšení jeho tepelného odporu zde byl použit 12 cm silný pěnový polystyren. Následně byla provedena konečná povrchová úprava fasády cihelnými pásky.

A jaký je přesný pracovní postup při zateplení obvodových stěn cihelnými pásky? Obdobně, jako je tomu i u jiných zateplovacích systémů, je nejdříve nad horní úrovní soklu vyvážena a ukotvena  kovová zakládací lišta. S vodou rozmícháme lepící maltu a celoplošně ji naneseme na polystyrénové desky. Izolant přikládáme na stěnu odspoda nahoru. Nejdříve tedy na zakládací lištu a dorovnáváme do svislé roviny nahoře. Na polysterénové desky vyvíjíme tlak s pomocí plošných desek či jiných prostředků, aby se nepromáčkly a nepoškodily. Vytlačenou maltu kolem desky je nutné odebrat zednickou lžící, aby tato nebránila instalaci sousedních desek. Po kompletním nalepení izolantu jej srovnáme přebroušením s pomocí smirkového papíru. Svislá nároží vyztužíme kovovými úhelníky osazenými do tmelu opatřenými skelnou tkaninou. Po té aplikujeme sklotextilní síťovou výztuž celoplošně do plochy fasády. Nejdříve naneseme zubovým hladítkem tmel a do něj tkaninu vtlačíme. Přesah sousedních pásů tkaniny by měl činit cca 10 cm. U oken musí přesah výztužné tkaniny umožňovat pohodlné vyztužení šířky parapetu, ostění či nadpraží. Následně celou plochu přikotvíme hmoždinkami. Rozmístění hmoždinek musí být v souladu se statickým posudkem. Minimální množství činí 8ks na 1m2.

Ukotvená plocha je pak ještě jednou celoplošně přestěrkována. Obklad pásky začínáme vždy v úrovni okenních nadpraží osazením první řady obkladu (nejčastěji rohových tvarovek zvýrazňujících ráz ostění). Tvarovky osazujeme do roviny do malty roztažené zubovým hladítkem. Maltu aplikujeme i na obklady. Horní i spodní hrana obkladů ostění musí být v absolutní rovině. Dále pokračujeme obkladem okolních ploch, přičemž jím vždy navazujeme na obklad nadpraží. Po obložení kompletní plochy provedeme kontrolu rovinnosti obkladu. Po vytvrdnutí je realizováno zaspárování obkladu.

Výsledek realizace fasády z cihelných pásků v případě domu měsíce června dopadl fantasticky. Dům získal elegantní kabát s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi a co navíc, nešpiní se a je naprosto bezúdržbový.

Ivo Románek

Další články o domu měsíce června