Kabát domu musí slušet!

Fasáda, to je kabát domu. A řekne-li se kabát, pak jeho prvořadým úkolem je, že musí slušet!  Ano. Je tomu skutečně tak. Fasáda domu je Vám i nejširšímu okolí kolemjdoucích stále na očích a jejím úkolem je reprezentovat Váš dům navenek a ve Vás vždy vyvolávat skvělý pocit. 

Druhy fasád
Způsobů, jak fasádu ztvárnit je mnoho. Nejčastěji jsou dnes u nás prováděny fasády na bázi tenkovrstvých probarvených omítek. Kdo však od vzhledu svého domu očekává něco navíc, tedy trvanlivost, nekonvenční vzhled, solidnost a především originalitu, dá při řešení fasády svého domu přednost fasádě z lícových cihel či cihlových pásků.

Řadu možností v této oblasti nabízí stavitelům rodinných domů společnost Beleta. Ta má s realizací tohoto typu fasád bohaté zkušenosti. A co takto pojaté fasády vyžadují především? Můžeme to říci jedním slovem. Zkušenosti.

Způsoby zdění
Předně je nutno podotknout, že realizace těchto fasád vyžaduje pečlivost a zručnost. Práce tohoto druhu jsou velmi specifické a mohou je provádět pouze dokonale proškolené a manuálně zručné skupiny sehraných pracovníků.

Zdiva z lícových cihel jsou realizovány dvěma způsoby. V případě plotů, zídek nebo sloupků se jedná o běžné lícové zdivo, které je možné doplnit například parapetními deskami. Využít lze i speciální stříšky na sloupky. Druhou možností je tzv. sendvičové (dvouvrstvé) zdivo s odvětrávanou vzduchovou vrstvou, které se využívá zejména na fasády domů. V tomto případě je však třeba provést i speciální konstrukční úpravy jako kotvení, odvětrání či dilatování. Předpokladem pro dobrou realizaci režného zdiva je důkladné vyměření jednotlivých dilatačních úseků a přesné osazení spodní řady lícových cihel. V případě dvouvrstvých zdí je nutné pamatovat na větrací otvory v prvních dvou řadách cihel.

Spárování
V případě spárování si lze vybrat ze dvou variant. Nejčastěji se spáruje souběžně se zděním. Po uložení několika řad klinkerů se malta vyčnívající ze spár uhladí do vhodného tvaru, nejlépe do oblouku. Takto upravený povrch spáry nezachytává vodu, sníh ani různé nečistoty.

Druhou možností je dodatečné vyspárování již očištěného zdiva. Tento způsob práce vyžaduje dostatečně vlhkou a málo plastickou maltu. Dodatečné spárování se využívá zejména v případě speciálních požadavků na barvu malty spárovaného režného zdiva. Jakmile spárovací malta dokonale vytvrdne, celou plochu je nutné dokonale očistit.

Provedení fasády z lícových cihel musí být vždy precizní za použití doporučených typů malt, u nichž nehrozí vznik výkvětů. Svislé, vodorovné, styčné i ložné spáry musejí být maltou zcela vyplněny. Při zdění z lícových cihel se počítá s tloušťkou spár ložných 12 mm a styčných 10 mm. Při samotném zdění malta nesmí vytékat, protože by zničila výsledný efekt zdiva.

Při realizaci této fasády je nutné dbát na všechny práce, které s obezdíváním domu lícovými cihlami souvisejí. Pokud bychom totiž něco opomněli, nedostatky neskryje omítka, ale zůstanou doslova všem na očích.

Trvale neměnný a pěkný vzhled lícových cihel
Lícové cihly jsou ekologicky nezávadný stavební materiál s minimální nasákavostí, vynikající pevností a mrazuvzdorností. Mají vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům. To jsou největší přednosti použití lícových cihel.

Řešení konečné úpravy fasád s pomocí obkladu z lícových cihelných pásků je nejen hezké, ale i velmi praktické. Garantována je totiž nejen dlouhodobá životnost fasády, ale také její trvalý a působivý vzhled. Přijďte se poradit s odborníky ze společnosti Beleta. Výsledek spolupráce Vás mile překvapí!

Pavla Poznarová

Další články o tématu Lícové cihly