Zájem o výstavbu rodinných domů v ČR roste. Kde a jak při jejich výstavbě ušetřit?

Výstavba rodinných domů v ČR je opět v kurzu. Nejlépe to dokládá fakt, že ve srovnání se stejným obdobím loňského roku byl zaznamenán zhruba 6,5 % nárůst počtu zahájených rodinných domů a pokud jde o počet zahájených bytů v rodinných v květnu letošního roku, činí tento meziroční nárůst dokonce více než 24 %. 

Je tomu tak i přes fakt, že stavebnictví stále zaznamenává meziroční pokles na úrovni cca 5%. Za hlavní příčiny tohoto vývoje lze považovat zlepšující se stav české ekonomiky a s tím související stabilnější podmínky na trhu práce, velmi nízké úročení hypoték a naopak mizivé výnosy například z dříve oblíbených, termínovaných vkladů.

V absolutním čísle to znamená, že více než 14 tisíc Čechů se rozhodlo vzít osud „takříkajíc“ do vlastních rukou a postavit si svůj rodinný dům.

Bezesporu drtivá většina z nich si pokládala či pokládá otázku, jak stavbu co nejlépe zvládnout jak po stránce organizační, tak i technické a zejména pak finanční. Postavit rodinný dům představuje pro řadu lidí vynaložení celoživotních úspor rodiny a mnohdy ani to ještě nestačí. Ve hře se tak ocitá široké spektrum parametrů, které mohou výstavbu výrazně zlevnit nebo naopak výrazně ušetřit náklady na budoucí provoz a údržbu.

V našem tématu Dům a úspory se tedy pokusíme zamyslet za Vás, kde dnes hledat potenciální rezervy ve výstavbě, ale řekneme Vám také náš názor na věci, na kterých by se rozhodně šetřit nemělo.

Sledujte proto naše měsíční téma Dům a úspory.

Ivo Románek