Stavba domu aneb jak a kde ušetřit?

Stavba rodinného domu je mimořádně složitou a nákladnou záležitostí. Pro její úspěšné zvládnutí je proto bezpodmínečně nutné udržet zejména výdaje na realizaci pod přísnou kontrolou. 

Je dobré vědět, že na každé etapě výstavby se dá ušetřit a omezit předpokládané náklady na očekávanou mez. To je však možné jen za předpokladu, že ještě dříve, než samotná stavba započne je vše důkladně naplánováno a promyšleno. Od případných plánů je pak nutné se v průběhu výstavby co nejméně odklánět. Každá změna totiž neúprosně vede k jedinému výsledku. A tím je zdražení stavby.

Rozdělení nákladů na výstavbu
Mýlil by se ten, kdo by si myslel, že stavba rodinného domu začíná s prvním kopnutím do země. Není tomu tak. Značnou částku spolkne již nákup nezbytného stavebního pozemku. Další část nákladů je nutné vynaložit  na přípravnou a předrealizační etapu výstavby. Stavba pak začíná provedením výkopových prací, základových pasů, položením ležaté a dešťové kanalizace s návaznou betonáží základové desky. Pokračuje provedením izolací a realizací konstrukcí hrubé stavby. Po dokončení hrubé stavby je přikročeno k uzavření stavby výplněmi otvorů a provedení instalací. Náročnou prací je provedení omítek. Další práce již lze považovat za tzv. dokončovací. První z nich je realizace obkladů a dlažeb, následuje provedení čistých podlah, kompletace vybavení koupelen, malby, realizace kuchyňské linky, vnitřních dveří, fasády domu a venkovních a zahradních úprav. Zkrátka čeká Vás spousta práce.

Pozemek
Pozemek je nutnou a nedílnou součástí stavby rodinného domu. A je třeba říci, že tou nejdůležitější. Při jeho nákupu je třeba zvážit mnoho hledisek. Nutné položit si hned několik důležitých otázek: Chci právě zde strávit zbytek svého života? Je to místo, se kterým se mohu zcela ztotožnit? Další otázky, na které je potřeba získat nezpochybnitelnou odpověď jsou: Jedná se o pozemek, který je v územním plánu veden jako stavební? Jsou k hranici pozemku dovedeny veškeré inženýrské sítě (voda, kanalizace, elektřina, plyn), případně bylo by možné je k pozemku přivést  za přijatelnou cenu? Nalézt odpověď na tyto otázky ve skutečnosti znamená ušetřit si do budoucna mnoho velkých starostí a s nimi i peněz.

Raději levnější pozemek na periferii nebo v městské lokalitě?
Po zodpovězení těchto prioritních otázek vstupují při nákupu pozemku do hry další klíčové faktory. Patří mezi ně dopravní obslužnost, občanská vybavenost v bezprostředním okolí (školy, obchody, služby, místní doprava, zdravotnické středisko), dojezdová vzdálenost do zaměstnání apod. Jistě není třeba dlouze vysvětlovat, že nákup sice o něco levnějšího pozemku, ale zcela mimo civilizaci enormně zvyšuje časové nároky na dojíždění a úhradu nákladů s tím spojených. Rodina v takovém případě musí většinou využívat dvě auta, je málo flexibilní a v průběhu času náklady i únava všech jejich členů narůstá.

Tvar pozemku
Možná by se Vám mohlo zdát, že tvar pozemku nemá na budoucí náklady stavby a užívání domu téměř žádný vliv. Opak je však pravdou. Důležitý je nejen tvar a sklon pozemku, ale také jeho orientace ke světovým stranám apod. Například v případě svažitého pozemku s poměrně velkým sklonem je ve většině případů nutné stavbu umístit na podnož, která je částečně umístěna pod úrovní terénu. To zvyšuje náklady na realizaci spodní stavby (náročnější výkopové práce, izolace, izolační přizdívky, vodostavební betony, armatura, lešení, apod.)

To vše odpadá v případě rovinatého pozemku. Stavba je méně náročná a tudíž levnější. Výhodu mají také ti, jejichž pozemek leží na místě s celodenním slunečním osvitem ve srovnání s těmi, jejichž pozemek je zastíněn například vysokým kopcem, lesem nebo leží v údolí. V budoucnu může totiž dům na slunném místě těžit ze svého umístění vysokými energetickými příjmy ze slunce například jen v zimě správnou orientací největších prosklených ploch oken na jihozápad a šetřit tak díky dosažení výrazného skleníkového efektu výdaje za energie. Totéž se týká dnes tolik populárních fotovoltaických elektráren nebo možnosti ohřevu teplé užitkové vody s pomocí solárních systémů. Je prokázáno, že tyto systémy dokáží v našich podmínkách pokrýt energie na výrobu TUV v průběhu roku až ze 65 %. Toto číslo se však u domů na stinných místech výrazně snižuje.

Ivo Románek