Vyplatí se šetřit na projektu domu?

Máme-li pozemek, pak mohou naše stavební záměry začít dostávat zcela konkrétní obrysy. Do hry vstupují již zcela pragmatické faktory, jakými jsou velikost domu, vzhled a samozřejmě jeho konstrukční, materiálová i technologická skladba. 

Pokud jsme v  úvodním článku našeho tématu Jak uspořit při výstavbě rodinného domu hovořili o nutnosti vše důkladně naplánovat, pak v tomto okamžiku přichází ta rozhodující chvíle. Zamyslet se musíme nad prostorovým a dispozičním uspořádáním domu tak, aby vše bylo přehledné a v domě bylo dostatek místa k odpočinku i soukromí pro všechny členy rodiny i prostory pro trávení společného času, popřípadě relaxaci.

Neméně důležité je myslet na technické zázemí domu, koníčky jednotlivých členů domácnosti i zabezpečení provozních činností souvisejících s jejím chodem.

U materiálové skladby domu je nutné vzít do úvahy trvanlivost, kvalitu a s nimi životnost řešení, to vše ruku v ruce s budoucími nároky domu na jeho údržbu a spotřebu energií.

V oblasti projektů rodinného domu má stavitel ve své podstatě dvě možnosti. První z nich je využít služeb autorizovaného inženýra či architekta. Výhodou takového řešení je, že od samotného počátku plánování stavby jsou Vaše záměry pod dohledem odborníka. Ten je schopen zohlednit v návrhu stavby Vaši osobnost, životní styl, koníčky, ekonomické možnosti, rodinné poměry a vysvětlit Vám výhody jednotlivých řešení. Zároveň Vám dokáže říci, bez čeho by dům nebyl domem a naopak, bez čeho se v budoucnu klidně obejdete. Velkou výhodou projektů realizovaných na míru architektem je jejich jedinečnost a originalita. Nezaměnitelnost vzhledu domu pak dodává majiteli silný pocit sounáležitosti s novým domovem i něčeho zcela výjimečného. Nevýhodou se samozřejmě může zdát vyšší cena. Nicméně přesné a detailní naplánování a dozorování stavby může zase stavebníkovi výrazné prostředky ušetřit.

Typové projekty rodinných domů
Druhou alternativou je využití služeb některé ze společností, které nabízejí typové projekty rodinných domů. Výhodou těchto projektů je jejich okamžitá dostupnost a také nižší cena (většinou 2-3 % z předpokládané ceny stavby). Je tomu tak proto, že se v praxi jedná o běžně opakované projekty na různých místech ČR. Jejich funkčnost je tedy již prověřena. Nevýhodou pak může být velká vzdálenost společnosti poskytující vzorové projekty od místa stavby, nevhodnost vámi vybraného návrhu vzhledem k charakteru místa stavby a vysoké náklady na nutné projektové úpravy související například se zaústěním kanalizace, přípojkou plynu, elektřiny ad.

Většina společností, které se u nás zabývají prodejem typových projektů rodinných domů, dokáže v rámci konzultací s případným zájemcem mu nabídnout různé úpravy vybraného projektu dle jeho individuálních požadavků, ať již jde například o umístění stavby vzhledem ke světovým stranám, drobné dispoziční změny při posunu nenosných příček, skladby podlah, profesí apod.

A co by mělo být obsahem každého projektu?
Především je to stavebně technické řešení stavby, vizualizace pohledových stran domu. Postup výstavby a technických řešení by měl být obsahem písemně zpracované technické zprávy. Neměl by chybět ani výkaz výměr jednotlivých místností a konstrukcí včetně předpokládané spotřeby materiálů. Samozřejmostí je dodávka půdorysů, řezů, řešení důležitých detailů (střecha, schodiště, uložení stropů, izolací).

Projekt by nebyl kompletní bez projektů řemesel PSV, mezi které patří vodoinstalace, plynoinstalace, vytápění, EZS, centrálního vysavače spod.

Nebezpečí, kterých se při spolupráci se společnostmi nabízejícími typové projekty vyvarovat

Firmy nabízející typové projekty rodinných domů neustále zkvalitňují a rozšiřují své služby. Řada z nich Vám dnes dokáže nabídnout v oblasti zpracování projektu a inženýrských činností ve výstavbě komplexní služby. K nim běžně patří i individuální zpracování projektu, zajištění inženýrské činnosti ve výstavbě, vyřízení legislativních záležitostí nutných k zahájení výstavby rodinného domu, zpracování energetického průkazu domu apod.

Je však třeba mít také z Vaší strany na paměti, že cílem těchto společností je prodat své služby a vy musíte posoudit, zda-li u některých z nich neplatí ono nechvalně známé „Za každou cenu“.

Lze předpokládat, že tyto firmy mají velmi sofistikovaný marketing a jejich pracovníci ví, že stavba rodinného domu je o penězích. Pokud vycítí, že vaše zdroje jsou omezené, jejich nabídky Vás budou lákat na domy, které postavíte za 1-2 milióny nebo na ceny domů, které si vlastně tzv.“Easy“ postavíte sami po práci, o víkendu apod. Zkrátka chlívky.

Pokud se tedy nechcete sedřít po práci, rozhádat s celou rodinou, bydlet dlouhodobě v neustálém provizoriu a nakonec v domě bez ducha pochybné kvality a vzhledu, naše rada je jednoduchá:  Máte vlastní pozemek a 4 -5 miliónů ve sdružených zdrojích (např. úspory 2 mil., prodej bytu v osobním vlastnictví 2 mil. nebo hypotéka)? Pak se pusťte do toho a výsledek bude určitě vynikající!

Ivo Románek