Podlahy v rodinném domě za dvě hodiny v naprosté rovině a bez nutnosti výztuže

V okamžiku, kdy jsou v rodinném domě dokončeny veškeré instalace, jeho výstavba dále pokračuje realizací podlah. Dříve pracné, nepřesné a tudíž ne příliš spolehlivé technologie dnes s úspěchem nahradilo provádění tzv. samonivelačních anhydritových podlah. 

Rozhodujícími firmami, které anhydritové lité směsi vyrábí a na náš trh dodávají, jsou Českomoravský beton a pro pražský trh TBG Pražské malty. Samotná před realizační příprava  je velmi jednoduchá. Po vyčištění místností v jednotlivých podlažích domu je po obvodu každé z nich instalován separační sokl. Jeho úkolem je oddělit budoucí podlahu od okolních zdí. Následně je v ploše místnosti vyskládána vrstva tepelné a kročejové izolace. Před samotným litím podlah je tepelná izolace oddělena v celé ploše místnosti separační vrstvou. Po té jsou v ploše podlahy instalovány výškové terče, které určují budoucí výšku podlahy. Pokud je nutné vytvořit v jedné místnosti dvě různé výšky anhydritové podlahy z důvodu rozdílné tloušťky finálních povrchových úprav (například dřevěná plovoucí podlaha a keramická dlažba) je pro zajištění jejich budoucí nivelety instalován v místě napojení oddělující sokl. Po ustavení čerpadla anhydritu a příjezdu mixu se směsí anhydritu na stavbu je zajištěno napojení hadic. Vlastní práci provádí obvykle tři pracovníci. První z nich zajišťuje manipulaci s hadicí, druhý provádí lití a třetí srovnává vylitou vrstvu anhydritu rádlem. Vlastní lití začíná kolem detailů v podlaze (například kolem vyústění fan coilů u posuvných oken) a dále v ploše směrem ke dveřím do místnosti. Po vylití kompletní vrstvy anhydritové podlahy se jejich povrch upraví rádlem. Po vytvrdnutí a vyschnutí anhydritové podlahy se tato stává ideálním podkladem pro realizaci finálních povrchových úprav podlah v domě, jako jsou plovoucí podlahy, dlažby, koberce nebo vinylové krytiny.  A co realizací samonivelační anhydritové podlahy získá stavitel rodinného domu? Především vynikající rovinatost povrchu bez nutnosti dalšího použití drahých vyrovnávacích stěrek, tenkou vrstvu podlahy bez nutnosti použití ocelové výztuže, vysokou pevnost a odolnost podlahy a co zejména,  úsporu času pracovníků i trvalých záborů nutných pro zařízení staveniště. Vždyť realizace podlah v celém domě i o větší rozloze například 250 m2 zabere zkušeným pracovníkům maximálně 3 hodiny. Anhydritová podlaha navíc výborně vede teplo a je tudíž vynikající volbou při aplikaci podlahového vytápění. Jedná se tedy o profesionální řešení, které je plně v souladu s nejmodernějšími trendy současné výstavby rodinných domů.

Ivo Románek