Jak správně zdít a chránit nejmodernější cihly?

Pro zajištění správné funkce a uchování dokonalých vlastností cihel Porotherm je nutné dodržovat správné technologické postupy a opatření.

Zdění z cihel Porotherm T Profi plněných minerální, tepelně-izolační vatou je prováděno na maltu pro tenké spáry o síle cca 1 mm. Malta se nanáší na zdivo celoplošně, speciálním maltovacím vozíkem. Minimální tloušťka ložných spár brání vzniku tepelných mostů ve zdivu.

Z důvodu zamezení vzlínání okolní vlhkosti do zdiva je hydroizolace Porotherm Zip S od podlahy zvednuta a přilepena na zdivo.

Důležitou fází výstavby je přesné založení rohů, rozměření oken a vyzdění špalet.

Pro zajištění pevné fixace příček s navazujícím zdivem jsou do míst jejich budoucí polohy osazeny stěnové, kotvící spony.

Proti zatékání dešťové vody je nutno chránit hydroizolační fólií Porotherm Zip H nejen nově vytvořené parapety, ale veškeré obvodové zdivo, kde byly použity cihly plněné minerální vatou tak, aby byly v plném rozsahu zachovány jejich tepelně-izolační schopnosti.

Ivo Románek