Realizace stropů – první z vrcholů výstavby hrubé stavby

Realizace stropů je fakticky prvním z vrcholů při provádění hrubé stavby. Do patřičné úrovně je dokončeno vnější a vnitřní nosné zdivo domu a nosnými prvky – překlady- jsou překlenuty veškeré výplně stavebních otvorů. 

Především pro rodinné domy přichází společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. s novou technologií pro konstrukci stropu. Jedná se o konstrukční řešení, které se již několik roků používá v Německu. Používání stropů Porotherm - keramických trámečků POT a vložek MIAKO – je již dlouho považováno za velmi rychlou, jednoduchou a nenáročnou technologii. Nezanedbatelnou výhodou je fakt, že je tento systém součástí kompletního systému Porotherm. V současnosti není ani zanedbatelná vysoká požární odolnost a nižší cena oproti většině ostatních stropních systémů.

Strop Porotherm se skládá z několika základních prvků. Jejich kombinací můžeme dosáhnout rozpětí stropu až do 8 m. Základním prvkem jsou stropní nosníky v délce od 1 750 mm do 8 250 mm. Po obvodě stropu se pro jednoduché ukončení desky používají věncovky VT 8 ve výšce odpovídající zvolené tloušťce stropu, ke kterým se zevnitř přikládá tepelná izolace (např. polystyrén). Mezi ně se pokládají stropní vložky MIAKO o třech základních výškách pro stropy o tloušťce 210 mm (optimální do světlosti místnosti 4 m), 250 mm (optimální do světlosti 6 m) a 290 mm pro větší rozpětí. Pro případné konstrukční řešení (komínové výměny, kolmé napojení nosníků apod.) se používají nízké MIAKO vložky.
Pro univerzální použití stropu Porotherm vyvinuli technici firmy Wienerberger řadu konstrukčních řešení. Jde např. o komínové výměny pomocí vložek MIAKO 8/62,5 (8/50) PTH či kolmé napojení stropních nosníků.
Jednoduchá konstrukce balkónu s minimalizací tepelných mostů díky vložení tepelné izolace je dnes již zcela samozřejmostí.

Výhodou stropu Porotherm jsou tyto aspekty:
n Jednoduchá montáž bez nutnosti použití těžké techniky – výhodné zejména pro stavby svépomocí a pro většinu stavebních firem

- Po zabetonování a zatvrdnutí betonu vysoká tuhost stropní desky v obou směrech
- Jednoduché řešení prostupů pro instalační šachty, komíny a schodiště
- Vysoká únosnost doplněná výbornou požární odolností
- Jednotný cihelný povrch optimální pro dokonalou přilnavost omítky
- Jednoduchá konstrukce balkónů s možností vložení tepelné izolace pro přerušení tepelného mostu
- Prakticky neomezená variabilita pro členité a nepravidelné půdorysy
- Technická pomoc pracovníků výrobce – od bezplatného návrhu skladby stropu až po technickou pomoc při realizaci

POROTHERM strop tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží je možno použít v běžném i vlhkém prostředí uzavřených objektů. Pokud bude strop použit v prostředí s relativní vlhkostí vzduchu 60 - 80 %, musí být na podhledu opatřen omítkou tloušťky minimálně 15 mm.

Výhodou stropu POROTHERM
je světlé rozpětí až do 8000 mm – možnost ekonomické volby ze šesti tlouštěk podle zatížení a rozpětí – vysoká únosnost – tuhá monolitická deska – snadná (i ruční) manipulace a montáž – ideální podklad pod omítku – nízké doplňkové vložky pro možnosti širšího sta tického využití stropu – snadné navrhování a stavění v kompletním systému POROTHERM.

Technické údaje:
Nosníky POT 175 až 825/902
– cihelné tvarovky CNt-PTH, P15 160 x 60 x 250 mm
– beton třídy C 25/30
– výztuž BSt 500 M
– rozměry (tučně je uvedená celková výška nosníků)
160 x 175 x 1750 až 6250 mm
160 x 230 x 6500 až 8250 mm
– hmotnost 21,7 až 25,6 kg/m

Stropní vložky MIAKO
– třída objem. hmotnosti 800 kg/m3
– únosnost min. 2,3 kN (kromě doplňkových vložek)
– pevnost v tlaku P12
– c = 1000 J/(kg.K)
– μ = 15

Tepelně-technické údaje:
Tloušťka stropu                      Tepelný odpor stropu bez konstrukce podlahy
210 mm                                        0,24 m2 K/W
250 mm                                        0,29 m2 K/W
290 mm                                        0,34 m2 K/W

Zvuková izolace stropu:
Vzduchová a kročejová neprůzvučnost holého stropu POROTHERM stanovená měřením a přepočtem:
tl. stropu PTH             Rw              L’n,w
[mm]                                [dB]            [dB]
210                                     49                76
250                                     51                75
290                                     53                  7

www.wienerberger.com

Další články o tématu Dům a hrubá stavba