Konstrukční zdící systémy pro hrubou stavbu

Před zahájením výstavby vlastního rodinného domu si každý stavitel klade nespočet otázek. K těm nejzásadnějším pak patří jaký zdící materiál zvolit, které cihly jsou nejlepší, jakou zvolit obvodovou tloušťku zdiva v návaznosti na jeho tepelný odpor, jsou lepší keramické pálené cihly nebo pórobeton, či dokonce stavět z vápenopískových cihel a jak je to s cenou obvodového zdiva za 1m2.

Rozhodují však i další kritéria. K nim patří ucelenost systému pro hrubou stavbu, rychlost dodávky a dostupnost materiálu na trhu a samozřejmě i pracnost provádění hrubé stavby z jednotlivých systémů.

Nejběžnější zdící materiály pro hrubou stavbu rodinného domu a jejich výhody
V současné době nabízí trh stavebních materiálů v ČR mnoho stavebních systémů, z nichž se dá úspěšně realizovat výstavba rodinného domu. K základním výhodám všech zděných rodinných domů patří jejich vysoká pevnost a stabilita, schopnost akumulovat teplo, propustnost vodních par, nehořlavost a vysoký útlum hluku.
Jednotlivé zdící systémy se pak liší zejména v pracnosti provádění, v odlišných tepelně izolačních vlastnostech materiálu, výsledných pevnostech a množství prvků potřebných pro sestavení hrubé stavby. Nejoblíbenějším materiálem u stavitelů rodinných domů v ČR zůstává stále pálená keramická cihla následovaná pórobetonovými bloky a nejmenší podíl zaujímají vápenopískové cihly. Nyní o výhodách jednotlivých cihel podrobněji.

Keramické pálené cihly
Výstavba rodinných domů z cihel má na našem území mnohaletou tradici. Ta vychází především z dostupnosti a dostatečného množství kvalitní výchozí suroviny – cihlářské hlíny. Základní materiál pro výrobu cihly zůstává po staletí stejný. Nelze tudíž pochybovat o jeho ryze přírodním původu. Naprostá hygienická nezávadnost, ekologičnost a snadná recyklovatelnost materiálu, jsou jen dalšími výhodami rodinných domů postavených z cihel. Co je důležité: moderní výrobní technologie dodaly dnešním cihlám zcela nové nadstandardní vlastnosti.

Jak vznikají nejmodernější cihly?
V současné době nejpoužívanějším a nejoblíbenějším cihelným prvkem u nás je pálený cihelný blok. Jeho výroba probíhá na moderních automatických linkách s přispěním nejnovějších vědeckých poznatků. To se promítá zejména do oblasti neustále se zvyšujícího tepelného odporu cihel (nově součinitel prostupu tepla U), který výraznou měrou ovlivňuje spotřebu energií nutných k zajištění vytápění domu.
Výborných tepelně izolačních vlastností cihlových bloků je dosaženo vysokou pórovitostí materiálu, ze kterého je cihla vyrobena. Póry v cihlářské hmotě vznikají přimícháním pilin, které při výpalu cihly v peci vyhoří a na jejich místě vznikne drobná vzduchová kapsa – pór. Díky vysoké poréznosti materiálu dochází v cihle k mnohonásobnému přerušení tepelného mostu, což vede k vysokým tepelně izolačním schopnostem materiálu.
Ještě lepších vlastností v oblasti tepelně izolačních vlastností dosahují cihly plněné tepelnou izolací. Tyto bloky se staly hitem poslední doby a staveb rodinných domů z nich u nás i na Slovensku rychle přibývá. Výhodou těchto cihel je, že se z nich dají stavět nízkoenergetické až pasivní rodinné domy v jedné vrstvě zdiva bez nutnosti dalšího zateplení. To nejen že vede k minimalizaci nákladů na vytápění, ale díky zachování paropropustnosti (dům dýchá) i ke zdravému bydlení. Pro zajímavost uvádíme některé hodnoty tepelného odporu některých typů cihelných bloků.

Porotherm 50 T Profi Dryfix – broušený blok s minerální izolací, tl. Stěny 50 cm zděný na lepidlo
Tepelný odpor zdiva bez omítek R [m2K/W] - 6,73

Porotherm 50 EKO + Profi Dryfix – broušený cihelný blok, tl. Stěny 50 cm, zděný na montážní pěnu
Tepelný odpor zdiva bez omítek R [m2K/W] - 5,20

Porotherm 44 T Profi Dryfix - broušený blok s minerální izolací, tl. Stěny 44 cm zděný na lepidlo
Tepelný odpor zdiva bez omítek R [m2K/W] - 5,88

Porotherm 44 EKO + Profi Dryfix – broušený cihelný blok, tl. Stěny 44 cm, zděný na montážní pěnu
Tepelný odpor zdiva bez omítek R [m2K/W] - 4,67

Pórobetonové zdící materiály
Pórobetonové zdící materiály jsou také vyráběny výhradně z přírodních surovin. Jsou jimi písek, vápenec, voda. Póry v materiálu jsou v materiálu vytvářeny s pomocí zpěňovačů. Obrovské množství mikropórů, které díky nim v hmotě určené k výrobě bloků vzniknou, pak dodávají výslednému výrobku – pórobetonovému bloku – vynikající tepelný odpor.

Postup výroby pórobetonových tvárnic
Tekutá směs písku, vápence a vody s přídavkem zpěňovačů je vylita do ocelových forem. Po ztuhnutí směsi je materiál upraven na požadovaný rozměr pórobetonového bloku. Póry v materiálu zůstávají uchovány. To zajišťuje obvodovému zdivu domu nadstandardní tepelný odpor s možností stavět nízkoenergetické domy již v jedné vrstvě zdiva bez zateplení. Pro zajímavost uvádíme tepelný odpor některých vybraných pórobetonových bloků Ytong Lambda YQ určených pro realizaci obvodového zdiva domu.

Tepelný odpor zdiva bez omítek tloušťka zdiva 375 mm Lambda YQ P2-300 PDK ŠxVxD 375 × 249 × 599 -  R [m2K/W] - 4,87

Tepelný odpor zdiva bez omítek tloušťka zdiva 500 mm Lambda YQ P2-300 ŠxVxD 450 × 249 × 499 - R [m2K/W] - 6,49

Výhody pórobetonových bloků
Pórobetonové bloky disponují řadou výhod. Patří k nim nižší hmotnost, vysoká přesnost, snadná opracovatelnost, rychlost zdění, snadné nanášení omítek.
Materiál má obecně pro výstavbu rodinných domů dostatečnou, nicméně díky poréznosti materiálu nižší pevnost a vyšší nasákavost. Pro zdění pórobetonových bloků jsou taktéž používány výhradně speciální lepící tmely.

Vápenopískové cihly
Vápenopískové cihly a zdící prvky, jako i ostatní zdící materiály na bázi pálených keramických cihel či pórobetonových bloků, disponují řadou výborných vlastností. Patří k nim vysoká schopnost akumulace tepla, nadstandardní pevnost, výborná schopnost zvukového útlumu a nehořlavost. V porovnání s dnes vyráběnými keramickými cihlami či pórobetonovými tvárnicemi však mají mnohem nižší tepelný odpor. Díky vysokým pevnostem vápenopískových cihel z nich lze však stavět obvodové stěny domů mnohem menších tlouštěk ( např. tloušťka jen 17,5 cm) a požadovaný tepelný odpor obvodového pláště domu pak řešit s pomocí dodatečného zateplení. Vápenopískové cihly jsou
také ideálním řešením pro realizaci tzv. skládaných (sendvičových ) stěn. Parádním řešením jsou například pro realizaci domů s fasádami navrženými z lícových cihel. Při skladbě sendvičového zdiva vápenopísková cihla, tepelná izolace, provětrávaná mezera, lícová cihla je dosahováno vynikajících výsledků staveb s mnohem menšími nároky na provedení šířky základových pasů. Tím dochází k optimalizaci finančních nákladů takto prováděných staveb.

Jak se vyrábí vápenopískové cihly
Vápenopískové cihly jsou vyráběny pouze a výhradně z těch nejlepších přírodních surovin. Základní surovinou pro jejich výrobu je jemný křemičitý písek (92 %), nehašené vápno (5 %), voda a další přísady. Vznikají lisováním surové směsi do požadovaného tvaru a následně jsou vytvrzeny v autoklávu. Vysoká objemová hmotnost materiálu zajišťuje cihlám nadstandardní pevnost, kdy již při tloušťce 17,5 cm je možné z nich realizovat nosné obvodové zdivo 3 – 4 podlažních objektů. Jednou z výhod vápenopískových cihel také je, že díky menší tloušťce zdiva vytváří více podlahové plochy domu při stejné obestavěné ploše. Nevýhodou jsou nároky na vyšší pracnost a rychlost výstavby.

Zděné domy neztrácí hodnotu
A co říci závěrem? Ať již zvolíte kterýkoliv z výše uvedených materiálů, základní požadavek na stabilitu, robustnost a trvanlivost stavby Vašeho rodinného domu bude beze zbytku naplněn. Vaše rozhodnutí stavět zděný dům bezesporu ocení i následující generace.

Ivo Románek