Pět nejčastějších způsobů použití lícových cihel, obkladových pásků a dlažeb

Lícové cihly a cihlové obkladové pásky stále častěji nacházejí své uplatnění jak při výstavbě rodinných domů, tak i u staveb pro soukromý či veřejný sektor. A jakých je dnes pět nejčastějších způsobů použití těchto materiálů?

Při výstavbě rodinných domů jsou tyto přírodní keramické materiály využívány zejména k realizaci fasád, provádění podezdívek plotů, stavbě hlav komínů, obkladům těles krbů či dekorativním úpravám stěn interiérů. Dlažby jsou pak v převážné míře určeny k provádění pochůzích a pojezdových komunikací v okolí domů či budov a samozřejmě také zahradních teras i dalších zpevněných ploch.

V rámci objektových řešení například kancelářských, bytových či veřejných budov, jsou lícové cihly vítaným zpestřením fasád, stěn interiérů a v řadě případů i venkovních prostranství, pokud jde o dlažby.

Lícové cihly a cihlové pásky jsou dnes bezesporu vítaným oživením mnohdy uniformní architektury a díky svému původu i vzhledu úspěšně obhajují tradiční hodnoty těsnějšího sepjetí člověka s přírodou.

Příkladem použití lícových cihlových pásků - tzv. Český formát v kombinaci se cihlovou zahradní dlažbou je i dům na Českolipsku. Zde majitel domu využil „služeb“ cihlových pásků zejména v místech většího namáhání fasády, jako je objekt garáže, meziokenní prostor či obklad stěny v rámci zahradního posezení. Z cihlové dlažby jsou pak realizovány nejen vjezdy do garáže, ale také veškeré chodníky v zahradě domu. Architekturu cihly pak v rámci jednotící linky podtrhuje podezdívka plotu z lícových cihel, která ráz domu slučuje v jeden neoddělitelný celek.

Ivo Románek