Okna, rolety, garážová vrata i vstupní dveře v jednom tónu

Řešení oken, vstupních dveří, garážových vrat i okenních rolet domu by se mohlo zdát jako banální a ve své podstatě rutinní záležitost. 

Nicméně co se zdá, je sen. Okna, rolety, garážová vrata i vstupní dveře jsou nedílnou součástí obvodového pláště domu a významně jej ovlivňují jak z hlediska estetického, tak zejména z pohledu jeho tepelně-technických vlastností.

Majitel námi popisovaného domu měsíce zvolil pro svůj dům vícekomorová plastová okna s izolačním dvojsklem potažená hnědou fólií v imitaci dřeva.  Překlad nad oknem ukrývá roletový systém ve stejném barevném odstínu. Vstup do předsíně domu zajišťují plastové vstupní dveře vyrobené na míru s vertikálním prosklením, opatřená stejnou fólií, jako okna. Pohodlný vjezd do prostorné dvougaráže umožňují sekční garážová vrata s pohonem na dálkové ovládání vyrobená na celou šířku stavebního otvoru. Jejich barevný odstín plně respektuje barevné řešení ostatních výplní otvorů umístěných v obvodovém plášti. To dotváří celkově velmi dobrý estetický dojem z pohledu na dům.

Ještě důležitější je však role výplní otvorů v návaznosti na tepelné ztráty budovy. I přes všechny vymoženosti, které dnešní moderní okna mohou domům nabídnout, (vícekomorové plastové profily, izolační dvojskla plněná vzácnými plyny s nízkou tepelnou vodivostí, či dokonce opatření okna izolačními trojskly) stále zůstávají v tomto směru jeho nejslabším článkem.

Tak kupříkladu izolační trojskla, která jsou v současné době brána za standard při výstavbě tzv. „pasivních domů“ disponují součinitelem prostupu tepla Ug = 0,7, 0,6 nebo 0,5 W/m2K, což odpovídá tloušťce cca 30 cm silné cihlové zdi bez izolace. Ve srovnání s ostatním zatepleným obvodovým pláštěm domu pana Vlastimila, který vykazuje součinitel prostupu tepla na úrovni cca Ug = 0,141 W/m2K, je i tento odpor velmi výkonných trojskel 3,5 x nižší, než zbývajícího obvodového pláště domu. Velké prosklené plochy proto i dnes znamenají vyšší tepelné ztráty.

Samozřejmě. Stavět dům bez oken nelze. Svou nezastupitelnou roli sehrávají okna zejména v přívodu přirozeného světla a vzduchu do místnosti a zprostředkovávají nám také úzký kontakt s bezprostředním okolím domu. Nicméně ve výstavbě rodinného domu je bezesporu nutné hledat rovnítka mezi efektivitou a estetikou.

A ty může mít s ohledem na svou peněženku položena každý někde úplně jinde. Je to dobře. Jinak by byly všechny domy úplně stejné.

Ivo Románek

Další články o domu měsíce března