Proměňte svoji zahradu v kouzelné místo

Tagged under Dům a zahrada Klinker

Pro dosažení estetického vzhledu zahrady a také pro její pohodlné užívání je dobré propojit jednotlivé zóny zahrady zpevněnými plochami. Velmi vhodnou volbou může být cihlová dlažba KLINKER, která se svým přírodním charakterem přímo nabízí k využití v zahradě.

Hlavním požadavkem na venkovní dlažbu je zajištění funkčnosti cest, chodníků, vjezdů a dalších ploch, kde bude použita. Volba typu, formátu a barvy materiálu závisí na budoucím využití zpevněné plochy a samozřejmě i na vkusu zákazníka.

Cihlová dlažba byla výrazným a hojně využívaným stavebním prvkem již v minulosti. Lidé ji využívali k dláždění dvorů a dalších užitných ploch.

Tento krásný, přírodní materiál je dnes stále více oblíbený a vyhledávaný zejména pro svou vysokou kvalitu a nevšední vzhled.

CIHLOVÁ DLAŽBA KLINKER
Cihlová dlažba KLINKER od firmy Klinker Centrum s.r.o. je vyráběna z kvalitní hlíny a vypalována při velmi vysokých teplotách, čímž získává velmi dobré funkční vlastnosti. Mezi tyto vlastnosti patří zejména odolnost vůči působení všech povětrnostních vlivů počasí, stálobarevnost, vysoká pevnost, mrazuvzdornost, nízká nasákavost, bezúdržbovost a vysoká životnost. Dlažba se vyrábí v široké škále barevných odstínů a formátů což umožňuje realizovat jakkoli rozličná přání a požadavky zákazníků.

Díky funkčním vlastnostem, které cihlová dlažba klinker má, je možné ji využít v podstatě všude a to jak v exteriéru, tak i v interiéru. Vhodná je zejména pro pokládku cest, veřejných chodníků, parkovišť, ale také vjezdů, zahradních chodníčků, schodů apod.

POKLÁDKA DLAŽBY
Nejdůležitější fází pokládky dlažby, která má významný vliv na správnou funkčnost zpevněné plochy, je správné provedení podkladních vrstev.

Ani ta nejkvalitnější dlažba nemůže nahradit nedostatky způsobené špatně provedenými podkladními vrstvami.

Skladba podkladních vrstev je vždy odvislá od konkrétních geologických poměrů a předpokládaného zatížení budoucí plochy.

Řádně upravené, respektive zhutněné podloží a podkladní vrstvy jsou základními podmínkami pro kvalitně provedenou pokládku.

Riziko možného „propadání“ dlažby eliminujeme kvalitním zhutněním jednotlivých podkladních vrstev, případně jejich částí o tloušťce 10 - 15 cm. Urovnání kladecí vrstvy se pak provádí pomocí dřevěné latě nebo hliníkového pravítka přes vodící lišty. Kladecí vrstvu je nutné výškově nadsadit o 5 - 8 mm, neboť při konečném zhutnění dlažby dojde také k zhutnění kladecí vrstvy, a tím i k poklesu vrchní úrovně.

Směr pokládky dlažby je třeba zvolit vždy směrem proti spádu dlážděné plochy.

Při pokládce je nutné dbát na rovinatost spár. Mezi dlažbou je nutno zachovat spáry široké alespoň 3 - 5 mm. Nestandardní detaily je možné řešit pomocí dořezů.

Poslední fází pokládky dlažby je dvojí hutnění pomocí vibrační desky, která je opatřena speciálním plastem. Po každém zhutnění se provede zapískování spár. Podcenění, resp. nedokonalé zapískování, může způsobit pohyb dlažby a následné vyštípnutí horní části.

DOPORUČENÍ
-       Dlažba klinker je vyráběna z přírodních materiálů, jejichž stejnobarevnost nelze prakticky žádným způsobem zajistit. Proto se všeobecně doporučuje dláždit plochu odebíráním dlažby současně alespoň ze tří palet.
-       U jednotlivých vrstev doporučujeme dodržovat spád 1,5 – 2%.
-       Pro spárování dlažby je vhodné použít labský říční stavební písek frakce 0-4mm nebo křemičitý písek frakce 0-4mm.

Správně provedená pokládka cihlové dlažby Vám zajistí dobře funkční pochozí či pojezdovou plochu, která bude mít vysokou životnost a zajisté udělá i skvělý dojem na každého Vašeho hosta.

Při zvažování realizace pokládky cihlové dlažby doporučujeme obrátit se na kvalifikovanou realizační firmu, která má s pokládkou tohoto typu materiálu již zkušenosti. Pokud nevíte, na koho se obrátit, kontaktujte, prosím, naše obchodní zástupce, kteří Vám rádi doporučí ověřenou realizační firmu. Více informací se dozvíte také na internetových stránkách www.klinkercentrum.cz.