Plot – základ intimity a pocitu soukromí

Při příjezdu k domu pana doktora můžeme lehce nabýt dojmu, že jeho cihlostavba stojí na krásném rovinatém pozemku. Při bližším pohledu však zjistíme, že mezi horní a spodní částí pozemku je přece jen určitý výškový rozdíl.

Ten však není příliš velký a pan doktor se tudíž rozhodl, že pozemek dorovná násypem.

Přesto však chtěl, aby při pohledu z ulice plot domu působil na kolemjdoucí příznivě a celkově dotvářel koncepci domu, jehož fasáda je obložena umělým kamenem s převládající šedou barvou.

Rozhodl se proto pro vytvoření opěrné zdi z betonových tvárnic šedé barvy. Univerzální moderní zdící prvek je určen především na konstrukce plotů a plotových zdí, dělících stěn, okrasných zdí, podezdívek a soklů budov. Vzhled výrobku imituje přírodní lomový kámen. Povrchu výrobku je dosaženo štípáním pohledových stran tvárnic. Systém štípaných tvárnic je opatřen i kusy k půlení. Systém také obsahuje i dva typy štípaných stříšek na krytí sloupků a zídek. Zdění tvárnic lze provádět několika způsoby. Zdění na maltu s vyspárováním, na maltu s vyspárováním a zalitím dutin nebo na mrazuvzdorné lepidlo či na mrazuvzdorné lepidlo se zalitím dutin. Pro zvýšení únosnosti lze do dutin vložit vodorovnou (pouze u hladkých a jednostranně štípaných tvárnic) nebo svislou výztuž.

Opěrná zeď slouží zároveň jako podezdívka plotu, do které jsou instalovány ocelové sloupky nesoucí plotové poplastované pletivo.

Plot v tomto případě plní hned několik funkcí. První z nich je již zmíněné opěrné zdi, dále konstrukce pro instalaci sloupků, ochrannou i  estetickou. Zároveň jasně vymezuje hranice pozemku. Je tudíž i významným bezpečnostním prvkem, který zajišťuje uživateli náležitý pocit intimity a soukromí.

Ivo Románek

Další články o domu měsíce července