Jak vkusně a kvalitně ohraničit vlastní pozemek? Plotem z lícových cihel

Tagged under Klinker

Prvním objektem, se kterým se náš host ať vítaný či nevítaný setká, je plot. V případě hosta nevítaného plot plní zejména funkci bezpečnostní, u hosta vítaného pak funkci estetickou. Ideální je dosáhnout spojení těchto dvou základních funkcí.

Již v minulosti lidé svá obydlí zabezpečovali a ohraničovali ploty. Dnešní doba nabízí velké množství materiálů, ze kterých můžete postavit plot kolem svého pozemku.

Lícové cihly a cihly KLINKER jsou pro stavbu plotů a zídek ideální volbou. Svým vzhledem vhodně doplňují celkový dojem každé stavby.

Před samotnou realizací je důležité plot dobře naplánovat a rozvrhnout. Doporučujeme vše nejprve projednat s odborníkem, zjistit jaké jsou možnosti a na co je třeba si dát pozor.

ZÁKLADNÍ ZÁSADY A DOPORUČENÍ

ZALOŽENÍ PLOTU
U zděného plotu je nutné, aby základový pás byl po celé jeho délce. Nezbytné je také, aby základ zasahoval až do nezámrzné hloubky. Zpravidla jde o hloubku 800 – 1200 mm. Základový pás je většinou tvořen betonem nebo železobetonem.

HYDROIZOLACE
Velmi důležité je provedení vodorovné hydroizolace ve spodní a vrchní části plotu. Tím zabráníme vzlínání vody z podloží a vnikání srážkové vody do zděné konstrukce shora.

Spodní hydroizolace je tvořena buď asfaltovým pásem, nebo dvousložkovou hydroizolační stěrkou. Hydroizolace musí být umístěna nad terénem mezi základovým pásem a první vrstvou zdiva.

Ve vrchní části pak doporučujeme pod každý typ zakrytí sloupků a zídek (vyjma oplechování) vždy aplikovat dvousložkovou hydroizolační stěrku (do perlinky).

MATERIÁLY VHODNÉ KE ZDĚNÍ
Při volbě typu lícových cihel v podstatě není žádné omezení. Záleží spíše na vkusu zákazníka.

Důležitá je však volba vhodných zdících malt. Doporučujeme použít malty k současnému zdění a spárování a to v kvalitativní třídě odpovídající nasákavosti zvolených zdících prvků. Vhodný typ raději konzultujte s odborníkem.

SLOUPKY A KRYCÍ PRVKY
Základním a zároveň nejdůležitějším prvkem plotu je sloupek. Čím pevnější je sloupek, tím odolnější bude i plot. Běžný odstup sloupků se pohybuje v rozmezí od 1750 do 2750 mm. Pro větší stabilitu sloupků se doporučuje vložit např. do dutiny komínové vazby betonářskou výztuž a dutinu vyplnit zavlhlou betonovou směsí nebo zdící maltou.

Příklady sestavení sloupků:
Pro zachování jednotného designu je možné pro zakrytí cihlového plotu a sloupků využít pálených krycích prvků z nabídky firmy Klinker Centrum s.r.o. jako jsou stříšky na zdivo a sloupky, parapetní desky nebo cihlové tvarovky. Zakrytí může být také řešeno usazením cihel na kant.

VÝPLNĚ
Jako výplň plotů můžeme zvolit plotové tvarovky, dřevo, kov nebo beton. V případě kotvení výplní do zdiva nebo zakomponování doplňků jako jsou například poštovní schránky a zvonky, doporučujeme i v těchto místech aplikovat hydroizolační stěrku.

UPOZORNĚNÍ
Lícová cihla ani cihla typu KLINKER by neměla přijít do přímého kontaktu s terénem. Pokud je to z konstrukčních důvodů nevyhnutelné, je třeba nad touto částí opět aplikovat hydroizolaci.

Velmi důležité je plot při zdění a následném zrání malty zakrývat a to i při přerušení prací.

Při zvažování realizace plotu nebo zídky Vám doporučujeme obrátit se na kvalifikovanou realizační firmu, která má s těmito materiály již zkušenosti. Pokud nevíte, na koho se obrátit, kontaktujte, prosím, naše obchodní zástupce, kteří Vám rádi doporučí ověřenou realizační firmu.