Rodinná vila v podhůří Lužických hor - aneb když se sen stane skutečností!

Mohlo by se Vám možná zdát, že nádherná vila, na kterou se právě díváte, se nachází na ostrově Star Island v americkém městě Miami, a do malebné české krajiny byla jen tak včleněna s pomocí některého z grafických programů.

Ne. Není to sen. Je to skutečná realita naší současnosti. Dům byl dokončen teprve nedávno a nachází se na okraji města Varnsdorf v těsné blízkosti Lužických hor u hranic s Německem. Jižní svah nabízí výhledy nejen na Lužické hory, ale při dobré viditelnosti i na Jizerské hory a libereckou dominantu - Ještěd.

Návrh domu je dílem architektonického studia s názvem RG Architects studio. Autorem návrhu je Radomír Grafek a na projektu dále spolupracovali Zdeněk Navrátil a Miroslav Kukrál.

Snahou ateliéru RG Architects je vytvářet originální architekturu založenou na principech jednoduchosti, čistoty, rovnováhy a světla, která vychází z prvotních představ stavebníka a ze vzájemného dialogu s jednotlivými investory s důrazem na silný koncept, provedený detail a jedinečnost daného místa.

Rodinná vila pod Špičákem veškeré tyto principy práce ateliéru jen potvrzuje.

Umístění domu
Hlavní vstup a vjezd na pozemek z místní komunikace byl situován v jihovýchodní části pozemku. Na tento vstupní prostor, který je tvořený posuvnou bránou a vstupní brankou, přímo navazuje objekt garáže, která umožňuje parkování dvou osobních automobilů a dále místa pro zahradní techniku včetně dvou parkovacích stání.

Z důvodu získání výhledů do okolní krajiny, proslunění obytných místností domu a situováním venkovních teras s bazénem, byla vlastní hmota rodinného domu osazena do vrchní části pozemku. Hlavní vstup do domu je orientován na severovýchodní světovou stranu, ke které vede příjezdová cesta zakončená točnou, jejíž střed tvoří strom. V návaznosti na točnu je zde situované i otevřené přestřešené stání pro dva osobní automobily s přístřeškem na dřevo a kotcem pro psa.

Hmota a tvar domu
V navrhovaném architektonickém řešení domu je patrný průnik geometrických hmot, přičemž hlavní půdorys domu má rozměry cca 23,0 x 8,5 m a výšku přes dvě podlaží domu cca 6,0 m. Hlavní hmota domu, která je přestřešena plochou střechou, je tvořena formou dvou na sebe položených kvádrů. Žádaného architektonického efektu je docíleno uskočením hmoty vrchního patra jednoho z kvádrů a částečným „vyřezáním“ obou hmot až do podoby dvou horizontálních desek tl. 0,5 m. Ty jsou pak mezi sebou spojeny na výšku podlaží pouze prosklenými výkladci s posuvnými dveřmi. Toto „vyřezání“ hmoty domu není pouze samoúčelné, ale reaguje na orientaci objektu ke světovým stranám a na navrženou vnitřní dispozici domu, což ve výsledném řešení vytváří podobu přestřešených vstupů, pergol venkovních teras a prosklených fasád v hlavních obytných prostorách domu.

Do takto vytvořené hlavní hmoty domu jsou pak ze tří světových stran nasunuty přízemní kubické hmoty o rozměrech 12,5 x 6,0 m ,13,5 x 6,0 m a 7,5 x 6,0 m, které jsou přestřešeny rovněž plochými střechami. Do těchto hmot jsou také „vyřezány“ okenní otvory, které svým členěním ve fasádách a proporcí oken reagují na vnitřní dispozici a funkci domu.

Dispoziční řešení domu
Hlavní vstup do domu je vzhledem ke stávajícímu komunikačnímu napojení situovaný na severovýchodní světovou stranu, kde se také nachází samostatný objekt přestřešeného parkovacího stání pro osobní automobil s kotcem pro psa. Za hlavním vstupem do domu je situováno prostorné zádveří s vestavěnými skříněmi a úložnými prostorami. Z tohoto zádveří se pak vchází do hlavního obytného prostoru, se schodišťovou halou, ze které je umožněn vstup jak do hlavní obytné části, tvořené obývacím prostorem a ostrůvkovou kuchyní s jídelnou. Zároveň je zde však umožněn vstup do klidových částí domu tj. ložnice se šatnou a koupelnou a do hostinského pokoje se samostatným sociálním zařízením. Z chodby, která směřuje do hostinského pokoje, situovaného v severovýchodní části domu, je dále umožněn vstup i do místností skladu, toalety a prádelny. Z ložnice, která je situována jihovýchodním směrem je umožněn vstup na terasu s bazénem. Obývací prostor definují dvě hmoty komínů, které jako dvě vertikály prochází celým domem. Toto gesto je inspirované předchozím bydlením majitelů, kdy v jejich původním podkrovním bytě prostor definovaly právě masivní komíny, přičemž záměrem architekta bylo tento prvek použít tak, aby se majitelé v novém cítili jako doma. Součástí kuchyňského prostoru s jídelnou je také přilehlá spíž na potraviny. Přístup do dětského pokoje, který je situován na jihozápadní světovou stranu, je umožněn ze společného prostoru. Z této chodby je umožněn vstup do prostor sauny se sociálním zařízením a toaletou, který zároveň slouží i pro uživatele dětského pokoje. Na tento pokoj pak navazuje fitness. Z prostorů fitness je dále umožněn vstup na terasu za domem. Součástí schodišťové haly jsou dvě jednoramenná schodiště, která umožňují komunikaci do 1.podzemního a 1. nadzemního podlaží domu.

Klubová část domu
V podzemním podlaží domu je přímo pod prostory obývacího pokoje situovaný prostor klubovny s minibarem a krbovou vložkou. Na tento prostor přímo navazuje chodbička, směřující do vinného sklípku majitele domu. Ostatní suterénní prostory tvoří technická místnost, ve které je umístěna technologie bazénu, ale i vlastní technologie ohřevu TUV, vytápění i chlazení domu. Za tímto prostorem se dále nachází prostor hobby dílny, doplněný toaletou. Ze suterénních prostorů je možno vejít samostatným vstupem přímo na venkovní terasu po venkovním schodišti.

V prostorách druhého nadzemního podlaží je pak situována knihovna a pracovna s toaletou. Součástí prostorů 2.podlaží je pak venkovní přestřešená terasa s vířivkou. I z této terasy jde po venkovním schodišti sejít do prostorů venkovní terasy v přízemí před domem. Nakonec je zde umístěna druhá intimnější terasa, která doplňuje prostory pracovny.

Relaxace
Součástí venkovních výškově uskočených teras je i bazén, který je situovaný tak, aby při plavání poskytl výhled do širokého okolí. Na bazén navazuje vodopád tekoucí do rybníčku, kde majitel domu chová vlastní ryby. Z rybníčku pak ústí potok protékající zahradou, která je jemně modelována terénními svahy a u domu doplněna gabionovými zídkami.

Dům je navržen v nízkoenergetickém standardu, na střeše jsou umístěny fotovoltaické panely sloužící k získávaní energie pro tepelné čerpadlo. Dům má k dispozici vlastní studnu.

RG architects studio
Autor: Radomír Grafek
Spolupráce: Zdeněk Navrátil, Miroslav Kukrál
Realizace: 2010 - 2012

Technické údaje
Zastavěná plocha: 380 m2
Užitná plocha: 682 m2
Konstrukce: Betonové základové pasy v kombinaci s železobetonovou základovou deskou, nosné železobetonové zdi a železobetonové pilíře zateplené minerálními deskami, vnitřní příčky z cihel Porotherm, monolitické ŽB stropy, předstěny a podhledy ze sádrokartonu, střešní krytinu tvoří asfaltový pás, atiky oplechovány titanzinkovým plechem, fasáda z obkladových pásků LIPEA KLINKER
Výplně otvorů: Hliníkový fasádní systém + tepelně izolační trojsklo
Vytápění: tepelné čerpadlo země-voda , podlahové vytápění v kombinaci s teplovzdušným vytápěním, které může doplňovat krb v obývací části, v letních měsících systém pasivního chlazení

Vzorové domy