Filozofická fakulta MU v Brně si oblékla cihlový kabát

Tagged under lícové cihly

IMG 7107

Brněnská Masarykova univerzita vznikla těsně po ukončení první světové války v roce 1919. Za její sídlo byl z důvodu omezených finančních zdrojů zvolen areál bývalého městského sirotčince sestávající z objektů A a B1 ( postaven v roce 1871-2) v dnešní ulici Arna Nováka, kde našla své útočiště společně s rektorátem univerzity. Ten byl adaptován pro nové potřeby a svému účelu slouží dodnes. V roce 1922 se areál rozrostl ještě o budovu B2, která byla postavena jako dočasná stavba s tím, že do deseti let bude nahrazena novou budovou. To se však nestalo a budova sloužila až do dnešních dnů.

Neutěšený stav objektů fakulty i zvyšování nároků na potřeby výuky si vyžádalo přijetí řešení umožňující pokrytí zvyšujících se požadavků ve všech oblastech. Bylo proto rozhodnuto o komplexní přestavbě budovy B1 a nahrazení budovy B2 zcela novým objektem. Hlavním cílem projektu je pak vytvořit odpovídající infrastrukturu pro další rozvoj základního a aplikovaného výzkumu v oblasti humanitních věd, zvýšit zapojení studentů do vědeckovýzkumné činnosti, zlepšit kvalitu vzdělávání a dosáhnout zvýšení poměru absolventů magisterského a doktorského stupně studia pro potřeby společenské praxe.

Filozofie projektu vychází z návrhu architektonického studia Pelčák a partner architekti. Ti za stmelující prvek zvolili nádvoří mezi objekty, na které je zajištěn přístup novým vstupem z ulice Arna Nováka. Přestavěná budova tvoří vstupní čelo souboru, novostavba jej pak prostorově uzavírá. Jednotící motiv do areálu fakulty u obou budov vnáší cihelné fasády, které jsou členěny stejnými okny. Tradiční vzhled cihelného zdiva navíc nenásilně propojuje nejen původní historickou budovu fakulty, ale i okolní zástavbu.

Pro realizaci fasád obou budov byla architekty vybrána Lícová cihla K 685 WDF Sintra Ardor Nelino. Tato vysoce kvalitní cihla vyniká svými výbornými vlastnostmi, mezi které patří mrazuvzdornost, stálobarevnost a tím také dlouhodobá životnost. Cihla se vyznačuje hrubým rustikálním povrchem a decentní červenou do hněda melírovanou barvou. To dodává fasádě elegantní, dlouhodobě neměnný vzhled. Rekonstrukce a přestavba budovy B1 byla dokončena v roce 2013 a pro realizaci fasády zde bylo použito celkem 630m2 lícových cihel cihla K 685 WDF Sintra Ardor Nelino. Obdobné cihly byly použity i pro realizaci nově dokončovaného objektu B2, přičemž výměra fasády činí více než 2000m2.

Výhradním dodavatelem lícových cihel pro tuto prestižní zakázku byla společnost Lipea s.r.o. Ta se již déle než 23 let zabývá dodávkou, servisem , poradenstvím a dovozem cihlových obkladových pásků, lícových cihel, cihlových dlažeb a dalších keramických produktů na území ČR.

A co říci závěrem? Po dokončení prací na budově B2 získá Filozofická fakulta MU v Brně prostory, které jak studentům, tak i vyučujícím poskytnou zázemí a komfort reflektující na požadavky dnešní doby.

Ivo Románek

GALERIE OBRÁZKŮ