Jarní údržba zahrady přinese novou energii jí i Vám!

Jarní slunce se stále větší silou opírá do našich oken a prohřátý čerstvý vzduch nás táhne ven na zahradu před dům. Po dlouhých zimních měsících však pohled na ni neskýtá příliš optimismu.

Zanedbaný trávník se dusí pod rozpínajícím se mechem, okrasné keře se rozrostly do neúnosných rozměrů, zvětšující se koruny stromů potřebují prosvětlit a zbavit se suchých větví a uschlé dekorativní traviny je nutné odstranit, aby nové výhonky mohly s novou silou vyrazit nad zemský povrch.

Zahrada na jaře zkrátka potřebuje péči a odborný zásah. Vše začíná jarní vertikutací trávníku. Ta odstraní nánosy mechů a usazené trávní plsti. Vertikutace se provádí zpravidla dvakrát v průběhu roku, a to na jaře a na podzim. Na jaře je vhodné k ní přistoupit ihned po nástupu vegetačního období. Trávník by neměl být příliš podmáčený. Při vertikutaci se nože vertikutátoru zařezávají kolmo do trávního drnu. Hloubka vertikutace by neměla přesáhnout 3 mm tak, aby nože trávní drn rozdělily, avšak nepoškodily. Vzniklou travní plsť je nutné ihned shrabat a vyvézt. Díky jarní vertikutaci se trávník provzdušní a připraví na aplikaci speciálního jarního hnojiva s prodlouženou dobou působnosti. V jarním období se tak trávník velmi rychle obnoví, zesílí, a to je předpokladem pro jeho dřívější plné užívání.

Dalším krokem při jarní údržbě zahrady je prořezání okrasných stromů. S rozvojem a posilováním kořenového systému se rozrůstá také jejich koruna. Větvím uvnitř koruny chybí světlo a usychají. Je nutné je odstranit, korunu prosvětlit, aby strom mohl opět čerpat energii ze slunce. Větve hodně přerostlých okrasných stromů je možné přiříznout až ke kmeni. Brzy na nich vyraší nové výhonky větví a strom pookřeje.

Údržbu samozřejmě zaslouží i okrasné keře. Mnohé z nich přes zimu utrpěly pod nánosy mokrého sněhu. Ty, které jsou rozlomeny, je možné buď vykopat a nahradit novými nebo zkrátit až k zemi na minimum. Přerostlé keře či skalníky s rozvinutým kořenovým systémem je vhodné zkrátit radikálním způsobem.

Při jarní údržbě rozsáhlejších zahrad se neobejdeme bez pomoci odborníků. Ti dokáží kvalifikovaně zhodnotit stav jednotlivých rostlin, navrhnout řešení a způsob údržby zahrady, obnovit poškozená místa trávníků či v okrasných skalkách a zejména odvézt rozsáhlé množství rostlinného odpadu vzniklého průběhem prací.

Pokud se Vám veškeré výše popsané kroky podaří zvládnout včas, odměnou Vám bude pohled na každým dnem pookřívající a sílící zahradu. Energie, kterou jste na údržbu vynaložili, Vám však pohled na krásnou zahradu mnohonásobně vrátí.

Ivo Románek

Galerie obrázků