Jak přemýšlet o úsporách ještě před výstavbou domu?

Úspory, úspory, úspory. Tak toto slovo je před, během i po výstavbě rodinného domu skloňováno častokrát ve všech pádech. 

Není divu. Vždyť ne každý má k dispozici neomezený zdroj financí a je mu více méně jedno, jaké budou konečné náklady na stavbu domu a následně také na jeho provoz.

Pokud tedy nechceme, aby nás výstavba rodinného domu přivedla do finanční pasti, je nanejvýš nutné zamyslet se nad našimi možnostmi a financování domu pečlivě naplánovat.

Velmi se však mýlí ten, kdo si myslí, že výdaji na vlastní stavbu domu finanční nároky na zajištění bydlení končí. Není tomu tak. Přibývá sice stavebníků, kteří významně řeší budoucí provozní náklady domu, zcela však opomíjejí jeho budoucí údržbu, vybavení, pojištění, zabezpečení a další okolnosti.

Kde všude lze ušetřit?
Začněme od nákupu pozemku. Je logické, že ceny pozemků v blízkosti center měst s veškerou infrastrukturou se v mnoha případech šplhají do astronomických výšin. Mnohdy je cena taková, že převyšuje i vlastní náklady na stavbu domu. Výhodou těchto pozemků je blízkost veškeré nutné infrastruktury (školy, školky, městská doprava, služby, obchodní síť, zdravotnictví, malé dojezdové vzdálenosti). Jejich nákup však v dnešní době zůstává výhradně v možnostech pár vyvolených.

Schůdnější je pořízení pozemků na okrajích měst. Cena zasíťovaných pozemků na předměstích i velkých měst je v mnoha případech i o 70% nižší. Stojí - li tedy pozemek v centru 5 miliónů, na okraji města je možné jej pořídit i za 1,5 miliónu při stejné velikosti. Ale ani nižší cena pozemku není zadarmo. Zaplatíme ji v budoucnu ve výdajích za benzín k pokrytí dojíždění do práce, dětí do škol a kroužků, za ošetřením, nákupy, zábavou a samozřejmě také velkými časovými ztrátami s tím spojenými apod.

Projekt rodinného domu
Návrh rodinného domu, ze kterého vychází později projektová dokumentace rodinného domu je autorským dílem a vztahují se na něj veškerá ochranná práva. V dnešní době existují v podstatě dvě možnosti, jak projekt získat či vytvořit. První z nich je oslovit autorizovaného inženýra či architekta, který se tvorbou projektové dokumentace zabývá a nechat si od něj studii rodinného domu i následnou prováděcí dokumentaci zpracovat. Výhodou takového řešení je možnost ušití projektu tzv. přesně „na míru“, kdy od počátku jeho vzniku můžeme s architektem konzultovat naše představy, dispoziční uspořádání, materiálové složení, technologie, prostorové nároky a řadu dalších jednotlivostí. Jedinou nevýhodou takového postupu jsou mnohem vyšší finanční nároky na pořízení takového projektu. K výhodám naopak patří jedinečnost výtvarného návrhu a s ním spojený originální vzhled stavby, dále pak již zmíněná možnost zahrnutí všech připomínek investora rodinného domu do projektu.

Druhou možností je volba některého z typových - vzorových projektů rodinných domů. Na našem trhu dnes působí hned několik významných firem poskytujících služby v této oblasti. Typové projekty rodinných domů byly zpracovány pro jejich opakované využití a řada z nich již byla v praxi prověřena. Výhodou typových projektů je jejich nižší cena a vychytání všech možných nedostatků, které se mohly již dříve při výstavbě vyskytnout. Nevýhodou je uniformita, či zřejmá podobnost Vašeho domu s jinými v okolní zástavbě.

Základy, které mohou šetřit energie
Na základech se šetřit nemá. Říkal to už náš děda a měl samozřejmě pravdu. Základy rodinného domu podléhají přísným zásadám a pravidlům. Je tudíž zřejmé, že šetřit na nich lze jen co do smluvních vztahů s dodavateli výkopových prací, ležaté kanalizace, ztraceného bednění či a zejména betonu.

Nicméně i vývoj v této oblasti poznamenalo všeobecné úsilí v oblasti úspor energií a existují tak dnes základové systémy, které dokáží budoucí spotřebu energií domu výrazně ovlivnit. Systém při realizaci základové desky využívá stropní příhradové nosníky, mezi které jsou vkládány speciální vložky s integrovanou tepelnou izolací. Ty slouží později jako ztracené bednění a zůstávají součástí finální roznášecí desky základů. To výrazně redukuje tepelné ztráty způsobené spodní stavbou domu. Beton pro betonáž základů je dnes lépe koupit již hotový, připravený odborníky na betonárně. Beton je na stavbu v příslušném certifikovaném složení dopraven mobilními domíchávači a do konstrukce základů je čerpán s pomocí výkonných čerpadel betonu. Betonáž základů a základové desky rodinného domu je tak při dobré organizaci otázkou jednoho dne, což šetří nejen spoustu času, ale také peníze.

Obvodové zdivo domu
Zdivo a skladba obvodového pláště domu je dnes velmi řešenou otázkou stavitelů rodinných domů nejen z hlediska úspor energií, ale také minimalizace vlastních stavebních nákladů. Jak tedy vybrat optimální systém z pohledu energetických úspor a stavebních nákladů tak, aby vše bylo co nejlépe optimalizováno?

Náznak odpovědi by Vám mohla poskytnout naše tabulka, která srovnává cenu 1m2 zdiva výrobců renomovaných zdících materiálů v návaznosti na tepelný odpor zdiva. K dispozici je také cena nejběžněji používaného stavebního izolantu pro zateplení rodinných domů – polystyrenu v nejčastěji aplikovaných tloušťkách. Pro konečný tepelný odpor obvodového pláště pak platí :

Výsledný tepelný odpor konstrukce je roven součtu tepelných odporů materiálů z níž je konstrukce složena.

Jak vidno, odpověď na tuto otázku není zcela jednoznačná. V případě, že zvolíme jednovrstvé zdivo z moderních cihel větších tlouštěk plněných tepelnou izolací, je zřejmé, že pořízení konstrukce bude nákladnější, nicméně není již nutná aplikace zateplovacího systému, zdivo bude prodyšnější a fasáda mnohem odolnější, trvanlivější a stabilnější. Nicméně realizaci omítek domu a fasády se tím nevyhneme.

Pokud se rozhodneme šetřit, zvolíme tenčí broušenou cihlu s větší tloušťkou izolantu dodatečného zateplovacího systému. Cena při dosažení téměř shodných parametrů tepelného odporu obvodové konstrukce se sníží i o několik stovek Kč za 1m2 zdiva. Tak kupříkladu při volbě cihly Heluz Family 30 Broušené a 20 cm silného polystyrénového izolantu dosáhneme tepelného odporu R = 8,78 m2 K/W při ceně cca 1360,-Kč.

Další podobně efektivní konstrukcí jak z pohledu ceny tak i tepelného odporu obvodové nosné konstrukce se ukázaly cihly Ytong. Cihly Ytong P2 400 PDK tloušťky 30 cm vykázaly sice o něco nižší tepelný odpor než cihly Heluz Family stejné tloušťky v úrovni R = 2,98 m2 K/W, respektive s aplikací 20 cm silného polystyrénového izolantu pak R = 7,98 m2 K/W, nicméně cena za 1m2 obvodové nosné konstrukce činila jen 990,-Kč.

Srovnatelného tepelného odporu obvodové konstrukce v jedné vrstvě zdiva dosahuje cihla Heluz Family 2in1 tl. 50 cm, kdy R = 9,16 m2 K/W. Cena 1m2 konstrukce však v tomto případě činí 2032 Kč. Rozdíl v ceně je tedy markantní.

A co říci závěrem?
Zdivo pro svůj dům si v konečném důsledku vybíráte hlavně Vy. Náš mini srovnávací test je samozřejmě orientační. Ceny cihel se mohou sezónně velmi lišit až o desítky %, výrobci zdících materiálů v průběhu roku organizují řadu slevových akcí na různé typy cihel apod. Věříme však, že naše informace zcela jistě zužitkujete. A o jakých úsporách se budeme bavit příště? Nedílnou a důležitou součástí obálky rodinného domu je také střecha. Právě jí se budeme zabývat v našem následujícím článku.

Ivo Románek

Další články o tématu Dům a úspory