POROTON - prémiové izolační cihly plněné perlitem

Geniální myšlenka, která tepelnou izolaci v podobě vulkanické horniny integruje přímo do cihelného bloku a nahrazuje tak klasickou metodu zateplování vnější obvodové konstrukce další izolační vrstvou z většinou umělého materiálu.

Díky své tepelné vodivosti až 0,07 W/(m.K) jsou tyto cihly zařazeny mezi izolační materiály a jsou tedy ideální pro výstavbu nízkoenergetických i pasivních domů. Objekt z perlitových cihel je kompaktní, tepelně izolující s vynikající tepelnou jímavostí.  Perlit je přírodní materiál, který vznikl podmořskou vulkanickou činností, je lehký, nehořlavý, teplotně stabilní, odolný proti hnilobě i působení hmyzu. Z pohledu stavební biologie a ekologie se jedná o přírodní materiál naprosto nezávadný.

V roce 2000 představila německá firma SCHLAGMANN první cihlu plněnou perlitem POROTON – T9. Postupně byly vyvinuty další cihelné bloky této konstrukce POROTON -  T8, POROTON – T7, POROTON S10, POROTON S9, POROTON S8. Z těchto prvků bylo již postaveno více než 35.000 rodinných i vícepodlažních domů, z čehož lze odvozovat, že jejich výjimečná kvalita se v praxi zcela potvrdila.  

POROTON - T8 se součinitelem tepelné vodivosti 0,08 W/(m.K) je nástupcem původního typu T9. Je ideální pro stavbu rodinných domů; šířky cihel 49,0, 42,5, 36,5, 30,0 cm skýtají možnost dostatečné flexibility při projektování objektu.

POROTON – T7 je špičková tepelně izolační cihla se součinitelem tepelné vodivosti 0,07 W/(m.K) Součinitel prostupu tepla sahá od U=0,14 W/m2K) při tloušťce stěny 49,0 cm až po 0,18 pro zeď tl. 36,5 cm. Je ideální pro stavbu pasivních a „slunečních“ domů.

POROTON -  S10 je optimální pro stavbu vícepodlažních domů, případně rodinných domů se zvýšeným požadavkem na akustiku (Rw = 52,1 dB), šířka stěny 36,5 cm). Masivní konstrukce vnějších i vnitřních žeber cihly zaručuje stabilitu a bezpečnost nosné konstrukce objektu.

POROTON – S9 dosahuje akustického útlumu Rw = 49,2 dB u stěny šířky 36,5 cm, ale rovněž vynikající tepelně izolační hodnoty U = 0,20 u stěny šířky 42,5 cm. Masivní žebra cihly zajišťují bezproblémovou možnost těch nejvyšších zatížení ve vícepodlažní bytové výstavbě.

POROTON – S8 představuje další stupeň vývoje po S9. Součinitel tepelné vodivosti 0,08 W/(m.K) a šířky  49,0, 42,5 a 36,5 cm z této cihly dělají univerzální prvek se špičkovými parametry, který lze použít  při výstavbě rodinných i bytových domů.

POROTON – WDF umožňuje ekologické řešení energetické sanace stávajících objektů. Prvky WDF lze použít jako efektivní vnější  nebo vnitřní izolaci. Na rozdíl od jiných izolačních systémů se POROTON – WDF na původní stěnu nelepí, ale vyzdívá se před ní jako volně stojící předstěna.  Prvky WDF plněné perlitem se dodávají v tloušťkách  8, 12 a 18 cm.

Použití popisovaných cihelných bloků představuje doslova novou kvalitu při provádění obvodových stěn  v bytové výstavbě. Zatímco v ČR  tyto cihly s jejich přednostmi odborná stavební veřejnost teprve objevuje, v sousedním Bavorsku již mají  na trhu zásadní podíl.                                                           

Izolační  cihly plněné perlitem   dováží domažlická společnost Winklmann spol. s  r. o., www.winklmann.cz, objednávat je lze v široké síti stavebnin po celé ČR.