Okna se systémem okenního kování activPilot Comfort

„Kování se šestým smyslem“. Pod tímto tajuplným názvem se skrývají okna s novou funkcí větrání pomocí šestimilimetrové spáry mezi křídlem a rámem po celém obvodu okna. Tento nový způsob větrání má 6 zásadních předností ve srovnání s tradičním způsobem větrání.

Okna se šestým smyslem jsou vybavena systémem okenního kování activPilot Comfort firmy Winkhaus pro celoobvodově odsazená okna. Konstrukce kování Winkhaus umožňuje docílit šestimilimetrové větrací mezery mezi křídlem a rámem po celém obvodu okna při současném zachování dosavadních funkcí okna, neboli výklopu a plného otevření. Nová funkce celoobvodového odsazení, která je na trhu ještě poměrně málo známá, nabízí celou řadu trumfů.

Přednosti okna „se šestým smyslem“
Díky speciální konstrukci rámových protiplechů umožňuje kování activPilot Comfort bezpečné větrání místností během nepřítomnosti členů domácnosti. Výzkumy prováděné institutem ift Rosenheim potvrzují, že si okno v poloze celoobvodového větrání zachovává odolnost proti vloupání až do třídy bezpečnosti RC2 (v závislosti na použitém profilu a konfiguraci). V porovnání s větráním pomocí vyklopeného okna tento nový způsob výměny vzduchu velmi omezuje energetické ztráty. Provedený výzkum a simulace prokázaly, že výměna vzduchu v místnosti probíhá postupně a rovnoměrně, díky čemuž nedochází k jejímu nadměrnému ochlazování. Navíc tento nový způsob větrání chrání místnost před obtěžujícím hmyzem, před průtržemi mračen a také eliminuje průvan. Neobvykle zajímavou a také podstatnou předností je možnost neustálé výměny vzduchu nezávisle na přítomnosti v domě a na venkovním počasí. V místnostech jako jsou kuchyně, koupelna a ložnice se vytváří velké množství vodní páry. Tato pára, pokud není z místností díky pravidelné výměně vzduchu odvětrávána, se usazuje na stěnách ve formě vlhkých map a zdraví nebezpečných plísní. Okna s celoobvodovou funkcí zamezují tvorbě plísní na stěnách a zajišťují vždy zdravé klima v místnostech.

Celá řada řešení
Systém activPilot Comfort obsahuje širokou škálu možností. Verze PADK umožňuje získání všech dostupných funkcí, tedy plného otevření, vyklopení i celoobvodového odsazení v jediném okně. Tyto funkce jsou dostupné v následujícím pořadí: klika ve vodorovné poloze – vyklopení, klika v poloze svisle vzhůru – celoobvodové odsazení, a pokud z této pozice přesuneme kliku opět do vodorovné polohy, dojde k plnému otevření okna. Na druhou stranu ve variantách activPilot Comfort PAD a PADS bylo od funkce vyklopení upuštěno, aby bylo možné zajistit další funkčnost. Otevíravě-odsazené konstrukce jsou například mnohem vhodnější u balkónových dveří (klika ve vodorovné poloze – plné otevření, klika svisle vzhůru - odsazení) nebo v případě oken, která jsou ze země obtížně přístupná (klika na dolním prvku křídla). Kování tohoto typu se také znamenitě osvědčilo v oknech obloukových, oknech se šikminou a oknech tvarů trojúhelníku, jelikož funkce celoobvodového odsazení zde nahrazuje v těchto typech oken velmi problematické vyklápění. Kombinace úplného otevření a odsazení může být rovněž realizována v obráceném pořadí, abychom minimalizovali riziko neúmyslného otevření křídla (např. dítětem). V tomto případě dojde k úplnému otevření křídla otočením kliky o 90° do polohy svisle vzhůru. Nejvíce rozšířenou variantou je speciální posuvně-odsazené kování duoPort PAS, u kterého je funkce vyklápění nahrazena funkcí celoobvodového odsazení. Toto je velmi komfortní řešení konstrukcí posuvných oken a dveří na terasu. Větrání pomocí šestimilimetrové spáry po celém obvodu křídla se i u takto velkých konstrukcí znamenitě osvědčuje a umožňuje docenit všechny přednosti nového způsobu přirozené výměny vzduchu.

Automatické větrání
Ještě komfortnější variantou je kování s elektrickým pohonem activPilot Comfort PADM, které umožňuje automatické větrání v naprogramovaných cyklech nezávisle na přítomnosti obyvatel domu. Tento systém umožňuje naprogramovat čas i frekvenci větrání pomocí speciálního ovládacího panelu. Tyto funkce jsou následně spouštěny automaticky díky elektrickému motoru, který je s kováním integrován. Okno vybavené tímto systém je ovšem možné přepnout i do manuálního módu a otevřít tradičním způsobem.

Výhodná alternativa
Parametry, jakými jsou odolnost proti vloupání, energetická úspornost, vliv na zdraví a uživatelský komfort, se stávají zcela novým standardem užívání oken vybavených kováním activPilot Comfort. Z uživatelského pohledu může být nový způsob celoobvodového větrání velmi zajímavou a výhodnou alternativou i pro taková řešení, jakými jsou klimatizace nebo rekuperace.